Toetsingsmodules

Inleiding

De Toetsingsmodules vormen een integraal analysemodel waarin Bouwbesluit 2012, NEN2057 en NEN7120 zijn opgenomen. Met deze software toetst u bouwplannen aan de belangrijkste eisen op het gebied van bouwfysica en oppervlaktegebruik en Bouwbesluit 2012. U kunt de software koppelen aan ASD voor Arkey/Adomi, AutoCAD, AutoCAD-ALFA, AutoCAD LT en Revit.

Op dit moment zijn beschikbaar:
▪ Basismodel
Module 1: Gebieden en Bouwfysica
Module 2: EPG
Module 3: Brandveiligheid
       

De Toetsingsmodules zijn gekoppeld aan de nieuwe versie van de BouwConnect Bibliotheek (BCB). Deze database bevat alle objecten met alle informatie die u nodig heeft in het analysemodel, zoals ruimtes, gebieden, functies en bouwdelen (wanden, kozijnen, enzovoort).

Het basismodel waarop de modules werken, is gekoppeld aan uw CAD-tekeningen of BIM-model: ASD voor Arkey/Adomi, AutoCAD, AutoCAD-ALFA, AutoCAD LT 2013 en Revit. In de toekomst zullen op ditzelfde model meer toetsen worden ontwikkeld, zoals milieuprestatie en opvang- en doorstroomcapaciteit. U bent dus verzekerd van een efficiënte en geïntegreerde manier van werken die bovendien volledig is toegesneden op BIM!

De modules zijn een doorontwikkeling van eerdere software van Het Digitale Huis: de Normworm en de Brandmodule. De Toetsingsmodules zijn ontwikkeld voor architectenbureaus, bouwkundig adviseurs, tekenbureaus, ingenieurs, aannemers, brandweer en gemeenten. De modules zijn afzonderlijk van elkaar verkrijgbaar. 

 
De Twee Snoeken Postbus 659 5201 AR ’s-Hertogenbosch Telefoon: 073 614 0407 E-mail: verkoop@tweesnoeken.nl