Algemene BIM info

BIM staat voor Bouw Informatie Model (of Building Information Modeling). BIMmen is 'virtueel bouwen'. We maken een digitaal prototype van een gebouw, zodat we dat gebouw kunnen bekijken en controleren, voordat er een steen gelegd wordt. Alle controleberekeningen, toetsen, etc. koppelen we aan het gebouwmodel. 


BIM staat echter vooral voor een werkmethode, want ook afspraken over welke gegevens wanneer in welke vorm geleverd moeten worden, maken een belangrijk onderdeel uit van BIM. Het werken volgens een BIM-systematiek vereist een structureel andere aanpak bij het vastleggen van het ontwerp. De software is ondersteunend aan het geheel, maar zeker van belang! 

De Twee Snoeken Software  is BIM. We ontwikkelen één centraal informatiemodel ten behoeve van het koppelen en integreren van informatie, software en werkprocessen. 


De BIM gedachte is dat alle documenten (tekeningen, begrotingen, bestekken, rapporten, berekeningen, etc.) vanuit dat model worden gegenereerd. Dat betekent dat alle informatie eenduidig op één plaats aanwezig is. Er kunnen dus geen misverstanden ontstaan of verschillende definities van bouwdelen. Dat voorkomt fouten en langs elkaar heen werken. 

3D-model

BIM wordt nogal eens verward met 3D. Een 3D-model is echter nog geen BIM-model. Bouwdelen moeten namelijk identificeerbaar zijn (wat is het?) en van informatie worden voorzien (eigenschappen). Veel pakketten die heel goed zijn op het gebied van 3D, schieten tekort op het gebied van die informatie. 

BouwConnect Bibliotheek

Omdat een BIM-model naast de geometrie ook inhoudelijke informatie moet bevatten, is de beschikbaarheid van een goede bibliotheek waarin ook de eigenschappen (bouwfysisch, besteksomschrijving, etc.) zijn gedefinieerd een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt BIM-project. De BouwConnect Bibliotheek is op dit moment de enige Nederlandse bibliotheek die dit biedt. U beschikt daarmee al over een onmisbare randvoorwaarde voor een succesvolle BIM-aanpak. 
De Twee Snoeken Postbus 659 5201 AR ’s-Hertogenbosch Telefoon: 073 614 0407 E-mail: verkoop@tweesnoeken.nl